Czasopisma

11-02-2013

Czasopisma oraz książki w wolnym dostępie (open accsess)

 
SERWISY Z CZASOPISMAMI W WOLNYM DOSTĘPIE:

   

  • ARIANTA - naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne - baza zawiera informacje oraz linki do 2636 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również te, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty
  • Directory of Open Access Journals - baza naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie, zawierająca ponad 2000 tytułów z zakresu dyscyplin akademickich w tym m.in. sztuki, filozofii, edukacji.
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek - baza elektronicznych czasopism z różnych dziedzin nauki tworzona w Bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z 249 innymi bibliotekami niemieckimi. Ikoną z zielonym kółkiem oznaczone są tytuły w wolnym dostępie w wersji pełnotekstowej.
  • HighWire Press® - jest działem Biblioteki Uniwersytetu Stanford. Stanowi największy na świecie zbiór bezpłatnych pełnotekstowych publikacji naukowych. Zawiera ok. 6 500 000 artykułów z ponad 1400 czasopism i książek, w tym 2 100 000 artykułów pełnotekstowych poza subskrypcją.
  • JURN directory (arts & humanities ejournals) - zawiera 2,300 linków do wybranych czasopism elektronicznych z zakresu sztuki i nauk społecznych. Czasopisma są dostępne bezpłatnie w całości, lub w znacznej części.
  • Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie - baza Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawierająca wykaz pełnotekstowych czasopism o profilu naukowym dostępnych bezpłatnie on-line.

Wybrane tytuły: 

Annales UMCS, Artes

De Musica

Edukacja Muzyczna

Interdisciplinary Studies in Musicology

Journal of Music Theory (dostęp online w czytelni)

Jazz Forum (1965-1989)

Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ

Muzyka Polska (1928-1950)

Muzykalia

Polski Rocznik Muzykologiczny (1935-1936)

Przegląd Muzyczny (1925-1931)

Ruch Muzyczny (od 2006 - wybrane artykuły)

Wychowanie Muzyczne w Szkole (dostęp online w czytelni)

 


SERWISY Z KSIĄŻKAMI W WOLNYM DOSTĘPIE:

 

 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej