Aktualności

23-09-2020

INFORMACJA DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA STACJONARNE I i II st. OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

E – LEARNING INSTRUKCJA LOGOWANIA

Aby zalogować się e-learningu student(ka) klika w poniższy link a następnie loguje się podając indywidualny login i hasło.

https://elearning.am.katowice.pl/ 

Login (którym jest nr albumu) oraz hasło (przesłane będą odrębnym e-mailem do studenta) będzie także używane do logowania w sieci bezprzewodowej Akademii.

Osoby, które studiowały już na naszej Uczelni i które otrzymały loginy i hasła do platformy  e-learning - korzystają dalej z posiadanych. 

Możliwość logowania od dnia 01.10.2020r.

 

DZIEKANAT

serdecznie zapraszamy w terminie   1 – 2  i   5 października 2020r. do Dziekanatu (budynek główny AM, ul. Zacisze 3)

 • Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej - pokój G
 • Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej- pokój G
 • Wydział Wokalno-Aktorski - pokój G
 • Wydział Instrumentalny - pokój H

w celu dopełnienia wymaganych formalności  i odbioru legitymacji studenckiej. Legitymację studencką można odebrać jedynie po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty na indywidualny rachunek bankowy.  Opłata za legitymację wynosi  22,00zł  
a informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego zostanie przesłana odrębnym e-mailem z systemu dziekanatowego.  

Student zgłasza się do dziekanatu z wypisanymi już wcześniej formularzami.

Formularze dostępne będą przed pokojami G i H.

 

TEST KWALIFIKUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO

- dotyczy wyłącznie studentów I-go stopnia

- nie dotyczy studentów kierunku TANIEC


W dniu 1 października 2020r. obędzie się obowiązkowy test kwalifikujący z języka obcego, który będzie językiem obowiązkowym w toku studiów. Możecie Państwo wybrać język angielski, język niemiecki lub język hiszpański z zastrzeżeniem, iż Akademia nie prowadzi grup dla początkujących. Testy, które stanowią podstawę zakwalifikowania studenta do grupy o określonym poziomie kształcenia odbędą się:

 1. Test z języka angielskiego odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę
  e-learning od 01.10.2020 /od godziny 8.00/ do 02.10.2020r. /do godziny 15.00/ Czas trwania testu to 45 minut. Student posiada jedno podejście do testu.
  Po zalogowaniu proszę wejść w "TEST JĘZYK ANGIELSKI" a następnie
  "Test kwalifikacyjny" i proszę postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 2. Test pisemny z języka niemieckiego w sali nr 6 piętro 1 (budynek główny AM przy ul. Wojewódzkiej 33) o godz. 14.30-15.30
 3. Test pisemny z języka hiszpańskiego w sali nr 7 piętro 1 (budynek główny AM przy ul. Wojewódzkiej 33) o godz.14.30-15.30

SZKOLENIE BHP

 1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie zdalnej poprzez platformę
  e-learning
 2. Materiały szkoleniowe umieszczone są na platformie e – learningowej
 3. Uruchomienie szkolenia w dniu 1 października 2020 r. /od godziny 8.00/
 4. Po zapoznaniu się z materiałami należy rozwiązać quiz warunkujący zaliczenie szkolenia BHP.
 5. Termin rozwiązania quizu od 01.10.2020 /od godziny 8.00/ do 09.10.2020r. /do godziny 15.00/

Zaliczenie przez Studenta szkolenia zostanie odnotowane w karcie okresowych osiągnięć.

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

 

 1. Szkolenie biblioteczne opracowane jest w formie zdalnej poprzez platformę
  e-learning
 2. Materiał szkoleniowy umieszczony jest na platformie e-learningowej
 3. Przejście szkolenia jest niezbędne do korzystania z Biblioteki
 4. Szkolenie odbędzie się w terminie od 01.10.2020 /od godziny 8.00/ do 09.10.2020r. /do godziny 15.00/

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach